ארגוני הסטודנטים והסגל הזוטר מסתייגים מהרפורמה בהשכלה הגבוהה

19 באוגוסט 2010

ארגון הסגל הזוטר הגיב ביום רביעי להודעת שר החינוך גדעון סער על הרפורמה בהשכלה הגבוהה. מהארגון נמסר כי "הרפורמה שהוצגה היום מדגישה את הצורך במצוינות במחקר והוראה. אנו מברכים על ההכרה בחשיבות ההוראה אך לא ייתכן שלא תהיה התייחסות ברפורמה למסה רחבה וקריטית של מורים וחוקרים המכונים שלא בצדק סגל זוטר". לדברי הארגון, "מספרם אף גבוה ממספר חברי הסגל הבכיר והם נושאים בעול ההדרכה וההוראה בכל קשת ההוראה באוניברסיטאות משך שנים רבות אך נקראים מחליפי הוראה, סגל זמני המועסק בתנאים מחפירים ללא בטחון תעסוקתי. לכן התכנית השש שנתית תדרוש בחינה מחודשת של אופן חלוקת המשאבים בתוך האוניברסיטאות באופן שמבטיח את המצוינות בהוראה ובמחקר גם לסגל הזוטר".

ועוד: "אנו חשים תחושת החמצה מכיוון שבמשא ומתן איתנו, דובר על רפורמה רחבה ומקיפה הרבה יותר שתביא למהפכה במערכת ההשכלה הגבוהה". כך נמסר גם אתמול מהתאחדות הסטודנטים בתגובה להצגת הרפורמה לפיה 7.5 מיליארדי שקלים יופנו בשש השנים הקרובות למערכת ההשכלה הגבוהה. היעדרותם של נציגי הסטודנטים ממסיבת העיתונאים בה הוצגה הרפורמה ניכרה היטב.

מחלוקות על גובה שכר הלימוד, העדר נציגות בוועדה לתכנון ותקצוב וסירובו של האוצר לאפשר מנגנון למתן הלוואות שאמור היה להקל על הסטודנטים, היוו את סלע המחלוקת בין האוצר לסטודנטים. "בשל פערים אלו, המתבטאים בכ-350 מליון שקלים, ונושאים עקרוניים כמו סוגיית הייצוג והקטנת הבירוקרטיה, לא ניתן היה ליישם כבר בשנת הלימודים הבאה רפורמה מקיפה במערכת ההשכלה הגבוהה", מסבירים בהתאחדות.

אחד מהשינויים המהותיים שהרפורמה הייתה אמורה להביא נגע בגובה שכר הלימוד אותו משלמים הסטודנטים. על פי התוכנית המקורית, תנאי ההלוואה שתינתן לסטודנטים עבור תשלום שכר הלימוד אמורה הייתה להתחשב ברמת השכר של הסטודנט והשתלבותו בשוק העבודה. בכל מקרה, גובה שכר הלימוד, גם אילו יגיעו להסכמה על הסדר חדש, לא ישתנה במהלך שלוש השנים הקרובות. לבד מנושא שכר הלימוד, טוענים הסטודנטים כי הרפורמה לא תביא לשיפור בתשתיות, בספריות ובמבנים של המוסדות האקדמיים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות