בארגוני הסיוע שואלים: מה יהיה גורלם של ילדי העובדים הזרים?

3 ביולי 2010

בארגון ילדים ישראלים שהוקם במטרה למנוע את גירוש 1,200 ילדי העובדים הזרים ולהעניק להם מעמד במדינה, בירכו על המלצות הוועדה הבין משרדית בעניינם, כפי שפורסם ביום שישי, ה-2 ביולי, בעיתון מעריב. "אנחנו מברכים על כך שהוועדה המקצועית הבין משרדית שהקימה הממשלה קוראת גם היא לעשות את מה שתומכי המאבק הבינו מזמן", אמרה רותם אילן, מייסדת הארגון.

אילן הוסיפה ואמרה כי לדעתה חובתה המוסרית של ישראל, כמדינה נאורה, היא להעניק מעמד לילדים ישראלים שגדלו וקיבלו חינוך במדינה. "אנו קוראים לשר הפנים, אלי ישי ולממשלת ישראל לקבל את המלצות הוועדה, ואף ללכת צעד מוסרי קדימה ולהעניק מעמד לכל הילדים. יש לסיים עם סוגיית 1,200 הילדים אחת ולתמיד, ולא להגיע למצב בו חלק מהילדים יקבלו מעמד, אך חלק יגורשו. לא מתקבל על הדעת שילדים חפים מפשע ישלמו את המחיר על היעדר מדיניות הגירה ברורה במדינה. מדובר בהחלטה מוסרית ונכונה להעניק מעמד לילדים ישראלים אלה, ואני פונה לממשלה בבקשה שתכליל את כל 1,200 הילדים בהסדר. גירוש ומעצר צריך להיות המוצא האחרון ביותר, ובוודאי כשמדובר בילדים".

בדו"ח הסופי של הוועדה הבין משרדית ממליצים חבריה לשר הפנים להעניק מעמד לכ-800 ילדי העובדים הזרים, שגילם חמש שנים ומעלה, והם עומדים בקריטריונים שונים. בין הקריטריונים: השתייכות למערכת החינוך בשנה החולפת, רישום לכיתה א' ומעלה לשנת הלימודים הבאה, דוברי השפה העברית שהוריהם נכנסו לישראל כחוק. מנגד, הוועדה ממליצה כי אם אחד מהוריהם של הילדים האלו כבר גורש מהארץ, לא תתאפשר כניסתו לישראל בשנית.

כמו כן, הוועדה ממליצה כי הממשלה תפרסם את החלטתה בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין במשרד הפנים, ומרגע הפרסום יקבלו למשפחות הילדים 21 יום בלבד להגיש את הבקשות לקבלת מעמד להם ולילדיהם.

על פי ההמלצות, מי שיגיש את הבקשה לאחר המועד שתקבע הממשלה, צפוי להידחות ולעמוד בפני גירוש מהמדינה, כמו כ-400 הילדים מתח לגיל חמש ובני משפחותיהם, להם תינתן תקופה של שלושים יום מרגע פרסום ההחלטה לעזוב את ישראל מרצונם. חרף הסיפוק מרוב המלצות הוועדה, בארגוני הסיוע לעובדים הזרים וילדיהם הביעו חשש כי שר הפנים אלי ישי יבחר שלא לקבל את ההמלצות במלואן, ויפעל לגרש את מרבית הילדים מהארץ.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות