ביטוח לאומי: העלאת שכר המינימום תביא לירידה של 9% במספר העניים

7 ביולי 2010

לקראת הדיון שנערך בכנסת בהעלאת שכר המינימום, פרסם מינהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי הכין תרחיש המציג את ההשלכות על תחולת העוני בישראל, אם יועלה שכר המינימום ב-19.5% ב-750 שקל ל-4,600 שקל. לפי הדו"ח, תחולת העוני בישראל תרד ב-9% לעומת מצבה בשנת 2008. כ-34 אלף משפחות ייצאו ממעגל העוני – 130 אלף איש.

אחד הנתונים הבולטים של דו"ח העוני, אשר ביטוח לאומי מגיש בערך כל חצי שנה, הינו מספר גבוה של המועסקים, הנמצאים מתחת לקו העוני. מסתבר, שאם שכר המינימום יעלה, תחולת העוני בקרב עובדים עניים תרד מ-12.2% ב-2008 ל-9.8% – ירידה של כ-24%.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות