בלמנו: המאגר הביומטרי המחייב בישראל (הגרסה הראשונה, מאיר שטרית).

19 בדצמבר 2012

law of the day biometry

בלמנו: המאגר הביומטרי המחייב בישראל (הגרסה הראשונה, מאיר שטרית).
הצעת החוק חייבה כל אזרח לתת את הנתונים הביומטריים שלו למאגר הממשלתי, מי שלא, היה צפוי לעונשי מאסר. בהצבעות הראשונות חד"ש הייתה לבדה בהצבעה נגד החוק המחייב. אבל אז קמה מחאה ציבורית נרחבת וגם ביקורת מקצועית. בשלב הראשון הצלחנו להפיל את עונש המאסר לסרבנים. בשלב השני של המאבק הצלחנו להפיל את חובת ההשתתפות. הצעת החוק נבלמה – מסירת הנתונים הביומטריים נותרה וולנטרית וללא סנקציות לנמנעים.
העברנו: חוק איסור עיקול דמי הליווי לעיוורים.
דמי הליווי, המאפשרים לעיוורים לשלם עבור עזרה הנדרשת לניידות בסיסית (למשל: לקנות בסופר) ולהשתלבות בחברה, יהיו מעתה מוגנים מפני כל סוגי העיקולים. מאחר וחלק ניכר מאוכלוסיית העיוורים בישראל חיים מתחת לקו העוני רבים מהם סובלים מעיקולים על חשבונותיהם בשל חובות.