אלפים הפגינו בירושלים למען זכויות הבדואים ונגד תוכנית פראוור לנישול ערבי הנגב

11 בדצמבר 2011

אלפים, רבים מבניהם תושבים בדואים מהנגב, הפגינו ביום ראשון, ה-11 בדצמבר מול משרד ראש הממשלה בירושלים הפגנה נגד תוכנית פראוור ולמען זכויות הבדואים בנגב. המפגינים, בהם גם אזרחים ערבים ויהודים מכל הארץ ופעילי חד"ש רבים, הניפו שלטים "לא לעקירה, כן להכרה", וקראו "העם דורש את אדמותיו". באותו יום התקיימה גם שביתה כללית שיזמו ועדת ההכוונה של ערביי הנגב יחד עם ועדת המעקב העליונה, נגד תוכנית פראוור, להסדרת הההתיישבות הבדואית בנגב, שעתידה להפקיע 800 אלף דונם ולעקור 30-40 אלף בדואים מכפריהם.

אמל סענע אל חג'וג, חברה במטה המאבק למען ערביי הנגב ותושבת לקיה מסרה לעיתונאים: "הממשלה מתכוונת להפוך את התוכנית לחוק בתוך 45 יום. זה הופך אותנו לעבריינים". לדבריה, "הממשלה מתייחסת לתושבי הנגב הבדואים מהפרדיגמה הביטחונית של 'איום דמוגרפי', ובניגוד להמלצות השופט גולדברג מסרבת להתייחס אלינו כאזרחים שווי זכויות. ברגע שאומרים שלא נגור מערבה מכביש 40, האסטרטגיה של הממשלה ברורה".

בשבת, ה-3 בדצמבר, קיימו עשרות פעילי חד"ש ומק"י, ובהם יו"ר חד"ש ח"כ מוחמד ברכה, משמרת מחאה בפתח העיר שפרעם בתמיכה עם מאבקם של תושבי הנגב הבדואים. בגיליון "זו הדרך" התפרסם ראיון עם עו"ד ראויה אבו-רביע מהאגודה לזכויות האזרח, אחת הפעילות במאבק למען זכויות האוכלוסייה הבדואית בנגב, על הרקע לשביתה.

מהם הגורמים שהובילו לשביתה?
"המחאה הנוכחית מופנית כלפי תכנית פראוור, שאושרה בממשלה בדצמבר, המבקשת ליישם את ההמלצות שבדו"ח ועדת גולדברג. המשמעות של יישום ההמלצות היא – פינוי של כ-30 עד 40 אלף בדואים מהכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, מעשה שפירושו – הרס של כ-20 כפרים. היבט שלילי אחר של תכנית פראוור, הוא תזכיר חוק שעומד להגיש משרד המשפטים, שמטרתו לבטל את תביעות הבעלות של האוכלוסייה הבדואית על הקרקע. התזכיר לא רק מתעלם מזכויות קנייניות היסטוריות, אלא הוא גם מנוסח בצורה מפלה, כיוון שהוא חל רק על תושבי הנגב הבדואים".

מהי הגישה המסתתרת מאחורי התכנית?
"מגבשי התכנית חושבים במונחים של ימי הממשל הצבאי. בראש הצוות שגיבש את התכנית עמד אהוד פראוור, לשעבר חבר במועצה לביטחון לאומי, והיא גובשה ללא כל שיתוף של האוכלוסייה הבדואית עצמה. התכנית הזו אינה ישימה, אינה מקובלת על האוכלוסייה הבדואית, וגם אינה צודקת. היא מנציחה עוול היסטורי, ומבקשת להעמיק את הנישול, ולכן – אנו מתנגדים לה. חשוב לציין שיש לנו תכנית חלופית, שעוצבה בידי המועצה האזורית של הכפרים הבלתי-מוכרים, בשיתוף עם עמותת "במקום" למען זכויות תכנוניות.
איזו ציפייה יש לך מהממשלה?.

"בשבוע שבו מציניים את יום הזכויות האדם הבינלאומי, ובשנה שבה מאות אלפים יצאו לרחובות בישראל בדרישה לצדק חברתי ולשינוי מדיניות הממשלה כלפי אזרחיה, הציפייה שלנו היא, שהממשלה תפסיק להיות אטומה כלפי האזרחים הערבים ותשנה מן היסוד את גישתה כלפינו.

"באמצעות כפייה הם לא יצליחו להשיג דבר. האוכלוסייה הבדואית תמשיך להתנגד באופן לא-אלים לתכנית הזו, בכל האמצעים המשפטיים והאזרחיים העומדים לרשותנו".

ח"כ סוייד: למנוע נישול הבדואים מאדמותיהם בנגב
לא לתכנית פראוור לנישול ערביי הנגב / ח"כ מוחמד ברכה