גילוי דעת הלשכה הפוליטית של מק"י: יהודים וערבים – יחד להגנת הדמוקרטיה!

4 בפברואר 2010

המתקפה הפאשיסטית על חופש הביטוי והמחאה בישראל צוברת תאוצה. מסע ההכפשות נגד הקרן החדשה לישראל והדבקת התווית של "בוגדים" על כל הארגונים הקשורים בה – כל אלה הם ביטוי חמור נוסף לניסיון המאורגן והמתוכנן של הימין הקיצוני לבודד את שוחרי הדמוקרטיה ולהציג את תומכי השלום ללא כיבושים כ"אויבי המדינה". המסע התקשורתי האישי נגד פרופ' נעמי חזן, יו"ר הקרן החדשה, מוסיף למסע הזה מימד של דה-הומניזציה, המקובל בתעמולה פאשיסטית.

הלשכה הפוליטית של מק"י מתריעה, כי מסע הדה-לגיטימציה נגד הקרן החדשה לישראל ונגד פרופ' נעמי חזן, כמו ביום המשפטים נגד ח"כ מוחמד ברכה, יו"ר חד"ש, ונגד אישים ערבים נוספים, וכמו המסע נגד הארגונים "פרופיל חדש" ו"שוברים שתיקה" – מעניקים לגיטימציה לאלימות נגד אישים מתקדמים ונגד פעילי תנועות השלום והמחאה. לרצח ראש הממשלה יצחק רבין היה המשך בשנה שעברה, כאשר פעיל פאשיסטי ניסה להתנקש בחייו של פרופ' זאב שטרנהל רק בשל תמיכתו בפירוק התנחלויות ובסיום הכיבוש. זו הוכחה נוספת, כי אלימות הכיבוש חוצה גדרות הפרדה ומשתלטת גם על המרחב הציבורי בישראל עצמה.

המשטרה, כזרוע השלטון, החריפה מצידה את הדיכוי האלים של פעולות מחאה נגד הגדר ונגד הריסת בתים, ובכך משלימה את מסע הימין הקיצוני לביטול הלגיטימיות של השמאל הישראלי, על מפלגותיו וארגוניו, בזירה הפוליטית הישראלית.

מק"י מדגישה, כי משטר דיקטטורי פאשיסטי הוא איום מוחשי, אך לא גזירת גורל. האלפים שהשתתפו בצעדת זכויות האדם, שיזמה האגודה לזכויות האזרח (ת"א, 11.12.09) ביטאו את הנכונות לשיתוף פעולה רחב במערכה הגורלית להגנת זכויות האדם והאזרח וזכויות העובדים, לביעור הגזענות והאפליה ולהגנת החירויות הדמוקרטיות.

מאבק משותף יהודי-ערבי רחב להגנת הדמוקרטיה הוא צורך השעה. מאבק כזה הוא בעל חשיבות מיוחדת להבטחת שלומה ועתידה של האוכלוסייה הערבית בישראל, הסובלת מאז קום המדינה מאפליה, מאלימות המשטרה וממסע של החשדה. המאבק להגנת הדמוקרטיה הוא מרכיב חשוב במערכה הכוללת למען ישראל שוחרת שלום ושוויונית.

המפלגה הקומוניסטית הישראלית מושיטה יד לכל המפלגות, הארגונים, האישים והפעילים, המוכנים לפעול יחד לעצירת האיום הפאשיסטי.

יהודים וערבים – יחד להגנת הדמוקרטיה!

חיפה, 4 בפברואר 2010.