דו"ח: שיא כל הזמנים בהצעות חוק גזעניות

21 במרץ 2010

"הכנסת ה-18 היא הכנסת הגזענית ביותר מאז הוקמה המדינה", כך נכתב בדו"ח של המטה למאבק בגזענות שפורסם היום. הדו"ח קובע כי כמות הצעות החוק המפלות את האזרחים הערבים בישראל הגיעה לשיא של כל הזמנים במהלך כהונת הכנסת הנוכחית. במטה המאבק בגזענות, שפרסם את הדו"ח, שותפים ארגונים כמו מרכז תמורה, מרכז מוסאוא, מרכז סיכוי, תנועת אחותי, פורום הכרה, רופאים לזכויות אדם, הקשת הדמוקרטית המזרחית, קו לעובד, קואליציית נשים לשלום, אג’נדה, מעגלים חלקאת, ועוד עשרות פעילים ופעילות חברתיים.

"מעולם לא נראתה כנסת כה פעילה בהצעות מפלות וגזעניות נגד אזרחי המדינה הערבים", קבעו מחברי הדו"ח, ליזי שגיא ועו"ד נידאל עותמאן. המטה דורש מוועדת השרים לענייני חקיקה ומשר המשפטים וראש הממשלה לפעול באופן מיידי נגד הגשת הצעות חוק מפלות וגזעניות ואף הביע פליאה על "שתיקת היועץ המשפטי ונשיאות הכנסת".

המטה העביר את הדוח ליו"ר הכנסת רובי ריבלין ודרש ממנו לפעול נגד החקיקה הגזענית. מהדו"ח עולה כי הכנסת ה-18 משופעת בנבחרי ציבור הפועלים בגלוי כדי לפגוע בזכויות האזרחים הערבים, על ידי קידום חקיקה מפלה וגזענית ודברי הסתה, וממצבים את אזרחי המדינה הערבים כאיום דמוגרפי, ביטחוני וקיומי. בשנת 2008 הוגשו 11 הצעות חוק המוגדרות על ידי המטה גזעניות ומפלות, בשנת 2009 עלה מספרן ל-12 ואילו בשנת 2010 הוא קפץ ל- 21.

"השנה היינו עדים לעלייה של 75% בהגשת הצעות חוק מפלות וגזעניות", אמרו מחברי הדו"ח. "רוב ההצעות מבקשות להחליש את מעמדו של האזרח הערבי ולצמצם את זכויותיו, תוך איום בלתי פוסק על הלגיטימציה של אזרחותו".

הדו"ח מונה שורה ארוכה של הצעות חוק ובהן מאסר של שנה לשולל קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית (ח"כ זבולון אורלב, הבית היהודי); השתתפות בשכר הלימוד במוסד אקדמי למשרתים כלוחמים (ח"כ רוברט טבייב, קדימה, וח"כ אריה אלדד האיחוד הלאומי); תיקון לחוק ירושלים הקובע כי ירושלים היא בירת העם היהודי (ח"כ זבולון אורלב, הבית היהודי, וח"כ אריה אלדד, האיחוד הלאומי); תיקון לחוק האזרחות הקובע כי אדם שעשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, רשאי שר הפנים לשלול את אזרחותו (ח"כ דוד אזולאי ואברהם מיכאלי, ש"ס); חוק הנכבה (ח"כ אלכס מילר, ישראל ביתנו); חוק ועדת קבלה לישובים קהילתיים (ח"כ ישראל חסון, קדימה); וחוק הנאמנות (ח"כ דוד רותם, ישראל ביתנו).