החלטה היסטורית: חוק הביטוח הסיעודי של ח"כ חנין אושר פה אחד במליאה

13 ביוני 2017
ayman dov siudi

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בהחלטת מליאה, פה אחד וללא מתנגדים, את הכללת הביטוח הסיעודי בסל הבריאות הממלכתי. מדובר בהחלטה היסטורית, המחייבת את שרי הממשלה בדומה לחוק שאושר בקריאה שלישית ואחרונה. יוזם המהלך, ח"כ דב חנין (חד"ש – הרשימה המשותפת), אמר כי "שמנו קץ להפקרות הקשישים בישראל. הזכות להזדקן בכבוד הינה זכות בסיסית שהמדינה חייבת להבטיח לכל אזרח בישראל. ההחלטה החשובה הזו תשים סוף לתמונות הקשות שהגיעו בחודשים האחרונים מבתי אבות ברחבי הארץ". ח"כ חנין הדגיש כי "להחלטה של הכנסת יש תוקף משמעותי. וציין כי כאשר שרים נשבעים אמונים הם נשבעים: לקיים את החלטות הכנסת".

ayman dov siudi

לדברי ההחלטה, "מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים, לא יכולה לספק מענה גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלה שידם אינה משגת לרכוש ביטוח כזה, וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות גבוהות למבוטחים במסגרתה, כאשר במקרים רבים הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים. אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית. זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני, מבלי להטיל נטל כבד על בני ובנות המשפחה", נכתב עוד. "הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך הסיעוד שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז סיעודי כחלק מסל הבריאות הממלכתי, הגדלת היקף ומגוון השירותים הניתנים והרחבת מערך הסיעוד בקהילה".

החלטת מליאה הינה שימוש חריג בהצעה דחופה לסדר: כאשר מספר חברי הכנסת התומכים בהצעה לסדר מהווה רוב בכנסת, ההצעה הופכת לדיון מיוחד, שבסופו מתקיימת הצבעה על כמה החלטות בנושא. ההחלטות המתקבלות מקבלות מעמד מחייב לשרים, בדומה לחוקי המדינה.

להלן נוסח ההחלטה המלא:

  1. הכנסת קובעת כי הזכות להזדקן בכבוד הינה זכות בסיסית שהמדינה צריכה להבטיח את מימושה בפועל  לכלל  האזרחים בישראל;
  2. אשפוז וטיפול סיעודי בעת הצורך, הם מרכיב חיוני ומרכזי בזכות לחיות בכבוד ולהזדקן בכבוד;
  3. על רקע זה מביעה הכנסת דאגה עמוקה מהבעיות המתגלות בתחום האשפוז והטיפול הסיעודי בישראל הכנסת מודאגת מכך שמערך הסיעוד הקיים לא מאפשר טיפול ראוי ואף גורם לפגיעה בכבוד ובבריאות של המטופלים;
  4. אשפוז וטיפול סיעודי לא יכולים להיות רק נחלתם של מי שבידיהם האמצעים הדרושים. לא נכון גם להטיל השתתפות עצמית בסכומים ניכרים על בני משפחה תוך חדירה לפרטיותם והכבדת הנטל הנפשי והכלכלי הכבד המוטל עליהם ממילא;
  5. מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים לא יכולה לספק מענה גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלו שידם אינה משגת לרכוש ביטוח כזה וגם כיוון שהיא כרוכה בעלויות גבוהות למבוטחים במסגרתה  כאשר במקרים רבים הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים;
  6. אחריות המדינה על מערך הסיעוד היא חיונית. זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני מבלי להטיל נטל כבד על בני ובנות המשפחה;
  7. הכנסת קוראת לקדם רפורמה במערך הסיעוד. שבמרכזה הכרה בזכות לטיפול ואשפוז סיעודי כחלק מסל  הבריאות הממלכתי, הגדלת היקף ומגוון השירותים הניתנים והרחבת מערך הסיעוד בקהילה.