הצעת חוק של חד"ש: להבטיח גילוי מוקדם של סרטן השד

23 ביולי 2013

ביום שלישי, ה-17 ביולי, דנה מליאת הכנסת פעם נוספת בהצעת החוק של ח"כ ד"ר עפו אגבריה (חד"ש), רופא במקצועו, לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כך שיבטיח זכאות לבדיקת MRI לגילוי מוקדם של סרטן השד.

Afu_Agbaria

"זה חוק חברתי ממדרגה ראשונה, שיכול לסייע לאוכלוסייה נרחבת. אנו יודעים כי שיעור התחלואה בסרטן השד הוא גבוה במדינות המערב, ובכלל זה במדינת ישראל", אמר. לדבריו, בשנים האחרונות גוברת התופעה של נשים צעירות החולות בסרטן השד: "בעבר, התחלואה החלה בגיל 40 ומעלה, אך כיום – התחלואה קיימת בשיעור משמעותי כבר אצל נשים בשנות ה-30 לחייהן, הן בציבור היהודי והן בציבור הערבי".

ח"כ אגבריה הדגיש, כי בניגוד לטענותיהם של אנשי משרד הבריאות ומשרד האוצר, בדבר העלות הגבוהה של החוק המוצע, הרי שדווקא גילוי מוקדם של סרטן יכול לא רק להציל חיי בני אדם, אלא גם להביא לחיסכון תקציבי, בכך שיימנע בעתיד אשפוזים ארוכים וטיפולים ממושכים ויקרים. עוד אמר, כי גם הסתדרות הרופאים בישראל תומכת בתיקון המוצע לחוק. לאחר דין ודברים עם הממשלה, הוסכם כי יתקיים דיון בנושא בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

הידיעה פורסמה בשבועון "זו הדרך"