חד"ש מתנגדת לפגיעה בשכר כפי שסוכם בין הממשלה לעיני. ח"כ ברכה: "העובדים לא צריכים לשלם את המחיר"

12 ביוני 2013
4421533761_9496c8889f_b

ביום שני, ה-10 ביוני, אישרה הכנסת בקריאה ראשונה, תוך התנגדות קולנית של חד"ש, את הצעת החוק "להשתתפותם של העובדים, נושאי המשרה ובעלי תפקיד אחרים בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2013 ו- 2014". או בלשון אחרת: ויתור על השכר כפי שסוכם בין ממשלת הימין ליו"ר ההסתדרות מטעם מפלגת העבודה, עופר עיני. יו"ר חד"ש, ח"כ מוחמד ברכה, הביע התנגדות חד-משמעית למהלך: "העובדים אינם צריכים לשלם את מחיר התנהלותה הכושלת של הממשלה", אמר במליאה.

לעומת עמדתו הנחרצת של ח"כ ברכה, אחד מראשי מפלגת העבודה, ח"כ יצחק הרצוג, אמר על הקיצוץ בשכר העובדים: "למרות שמדובר בצעד כואב הרי שהוא הכרחי". לפי ההצעה, יידחו העלאות השכר לעובדי השירות הציבורי או שתופחת משכורתם בכאחוז, לתקופה שמיולי 2013 עד דצמבר 2014 או לתקופות נוספות, כפי שייקבע בהסכם קיבוצי .הוראות אלה יחולו גם על עובדים של גופים נוספים שהמדינה משתתפת בתקציבם. 38 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה ראשונה ו-15 התנגדו לה. ההצעה תועבר לוועדת הכנסת שתחליט לאיזו וועדה היא תועבר להכנתה לקריאות השנייה והשלישית.