חוק שהעברנו: חיזוק אכיפת חוקי העבודה על מעסיקי עובדי קבלן

26 בדצמבר 2012
law of the day 2012_12_26 kablan
שמאל שעובד – למען זכויות העובדים:

חוק שהעברנו: חיזוק אכיפת חוקי העבודה על מעסיקי עובדי קבלן

הצלחנו לשנות את החוק כך שיכלול מנגנונים אמיתיים של הגנת עובדי קבלן. החוק הוא גלגול של הצעת חוק "אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים" – שקבעה שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי קבלן אינה מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את השירותים.

ח"כ דב חנין:
" את ההצעה הכנו לקריאה שנייה ושלישית בשלהי הכנסת הקודמת והיא הולידה את הצעת החוק הממשלתית, שהתקבלה לבסוף, אם כי הממשלה הגבילה בינתיים את החוק לתחומי הניקיון, השמירה וההסעדה. בכנסת הבאה נמשיך להאבק להכללת כל התחומים בחוק."