ח"כים מהרשימה המשותפת, מרצ והעבודה הגישו 'חוק לאום' אלטרנטיבי

12 ביולי 2018

הכנסת דחתה הערב (רביעי), בצל הדיונים הסוערים סביב "חוק הלאום" הגזעני של ממשלת הימין, הצעת חוק היסוד שיזם ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש) בנושא. כל חברי הכנסת של הרשימה המשותפת חתמו על הצעת החוק ואליהם הצטרפו חברי הכנסת מוסי רז ועיסאווי פריג' (מרצ) וזוהיר בהלול (מחנ"צ).

הצעת החוק קבעה, כי "מדינת ישראל היא מדינתם המשותפת של כלל אזרחיה, וכל מוסדותיה ומשאביה ישרתו באופן מלא ושוויוני את כלל האזרחים במדינה". מטרתו של החוק, כפי שקבוע בסעיף הפותח, "לעגן את ערכיה של המדינה כמדינה דמוקרטית ורב-תרבותית, המקיימת שוויון אזרחי, תרבותי ולאומי גמור בין כלל אזרחיה".

לעניין השפות הרשמיות, הצעת החוק קבע, כי "העברית והערבית הן השפות הרשמיות של המדינה, הזוכות למעמד שווה בכל הפעילויות של הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, והרשות השופטת ובעת מילוי תפקידיהן על-פי כל דין". החוק גם מתנה את תקפותם של החוקים, צווים ותקנות, בכך "שיוצאו לאור, יודפסו ויפורסמו בו זמנית בשתי השפות הרשמיות".

לעניין הסמלים, הצעת החוק קבעה, כי "המנונה, דגלה, וסמליה של המדינה ייקבעו בחוק ויבטאו את זיקתה השווה של המדינה לאזרחיה היהודים והערבים". החוק גם קובע, כי "המיעוט הערבי במדינה זכאי לייצוג הולם ואפקטיבי בכל רשויות השלטון של המדינה, בכל מוסדותיה ובכל מוקדי קבלת ההחלטות בה".