ח"כ מוחמד ברכה על הצעת חוק יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית

9 ביולי 2013

דבריו של יו"ר חד"ש, ח"כ מוחמד ברכה, בדיון שנערך במליאת הכנסת ב-26 ביוני האחרון. הצעת החוק הוסרה מסדר היום ברוב קולות.

"הצעת החוק שאני מציג עכשיו – חוק יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית – הונחה על שולחן הכנסת בפעם הראשונה בינואר 2000. ביסודה עומדת התפיסה לפיה קיים צורך לחוקק חוק, אשר יבטיח שוויון למיעוט הלאומי הערבי-הפלסטיני בישראל.

"האזרחים הערבים במדינת ישראל סבלו במשך שנים רבות, מאז קום המדינה, ממסכת של החלטות, של חוקים ושל מדיניות אשר מפלים אותם בכל תחומי החיים. למרבה הצער, ממשלות ישראל לא טרחו להתמודד עם סוגיית השוויון, שהיא היסוד הבסיסי של האזרחות. בשנים האחרונות אנו עדים לגל חקיקה, שהיא מפלה ואפילו גזענית, אשר מנסה להטיל סימן שאלה על אזרחותם השווה של האזרחים הערבים.

"הצעת החוק המוצעת קובעת: 1. זכויותיהם של האזרחים הערבים בישראל ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלו מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם ועל עקרון כבוד הבריות; 2. חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבודם, חירותם וזכויותיהם של הערבים אזרחי המדינה, כאזרחים וכמיעוט לאומי; 3. כל ערבי אזרח ישראל זכאי לשוויון מהותי ולהיעדר הפליה בזכויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות ופוליטיות; כל ערבי אזרח ישראל זכאי לשוויון מהותי ולהיעדר הפליה בחינוך, בדיור, בתעסוקה ובקניין; 4. המיעוט הערבי בישראל זכאי לטפח את זהותו הלאומית, הערבית-פלסטינית, והוא זכאי לעצבה ולפתחה באופן חופשי, ולהנחיל זהות לדור הצעיר; החינוך הערבי יהיה מושתת על ערכי התרבות הפלסטינית, הערבית והאנושית, על הקשר המיוחד עם שאר העם הפלסטיני, על הזכות לאזרחות שווה ומלאה, ועל דו-קיום עם העם היהודי בישראל על בסיס של שוויון זכויות וכבוד הדדי;
5. העדפה מתקנת – אין רואים כהפליה פסולה פעולה שנועדה לתקן הפליה קודמת או קיימת של המיעוט הערבי, או שנועדה לקדם את השוויון של המיעוט הערבי.

"הצעת החוק שלנו נועדה לא רק לעסוק בזכויות האזרחיות השוות, המובנות מאליהן, אלא גם קוראת להכרה באוכלוסייה הערבית כמיעוט לאומי. אנחנו חושבים כי שוויון אזרחי בצד הכרה במיעוט הלאומי, הוא בבסיס הרעיון הדמוקרטי של שוויון ושל אזרחות שווה.

"על אף הרוחות הרעות המנשבות בפוליטיקה בישראל, אני חושב שזו העת להתעלות ולקדם את הצעת החוק הזאת. אני לא אגלה סוד אם אומר, שתופעת אי-השוויון קיימת כמעט בכל תחום מתחומי החיים: בחינוך, בתשתיות, בעבודה, בלימודים האקדמיים, בתעסוקה, ועוד. רק בקומץ תחומים האוכלוסייה הערבית עולה על האוכלוסייה היהודית: בעוני, בתאונות הדרכים ובאבטלה. בשנת 2013 הגיע הזמן, אולי באיחור רב, שהכנסת תאמר את דברה לגבי עקרון השוויון האזרחי והשוויון הלאומי של האזרחים הערבים במדינת ישראל".

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Created by