ח"כ עודה על ההבנות שהושגו להגברת הבטיחות באתרי הבנייה: חיי עובדים – במקום רווחי הקבלנים

7 בנובמבר 2018

 

"רק תחת איום בשביתה הממשלה נאלצה לנקוט בצעדים מצילי חיים, לאחר מותם של עשרות פועלים", כך מסר אמש (שלישי) יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש), להסכם שהושג בין נציגי הממשלה להסתדרות בעקבות הקטל בענף הבנייה. לדברי ח"כ עודה "הכרזת השביתה הייתה הכרחית ויש לברך על ההישגים, אבל הסכמים זה לא מספיק. יש לדאוג ליישומם ולא לפחד ממהלכים דרסטיים". "נמשיך לעמוד לצדם של העובדים כדי לעצור את הקטל בענף. חיי עובדים – במקום רווחי הקבלנים", הדגיש ח"כ עודה.

אמש נמסר על ידי ההסתדרות ש"לאחר משא ומתן אינטנסיבי בין הצדדים, ובניסיון אחרון למנוע שביתה כללית במשק, שר האוצר משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ, שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, הגיעו להסכמות המסדירות את נושא הבטיחות במקומות העבודה ובענף הבנייה בפרט".

בין עיקרי ההסכמות: התקן האירופאי לפיגומים יהפוך למחייב לגבי קבלנים באתרי הבנייה, תוך הגדרת לוח זמנים להשלמת ההטמעה. תוך שישה חודשים ייושם התקן האירופאי על כל הפיגומים בגובה של 6 מטר ומעלה, ותוך 18 חודשים ייושם התקן על פיגומים בגובה שנמוך מ-6 מטר. פיגומים בגובה 20 מטר ומעלה יחייבו אישור מתכנן. כמו כן, יוקם צוות שיגבש המלצות הצוות לגבי התקנת רשתות מגן מתאימות באתרי בנייה, תוגשנה תוך שלושה חודשים.

עוד סוכם על הגברת האכיפה, תוך הגדלת מספר המפקחים. "יוגדל במאות אחוזים מספר תקני המפקחים במינהל הבטיחות בעבודה" ותתקיים אכיפה מוגברת על תקרת שעות העבודה – במטרה לצמצם את מקרי התאונה המתרחשים עקב עייפות עובדים, משרד העבודה יקיים מבצע אכיפה מוגברת להבטחת ההקפדה על תקרת שעות העבודה המותרות לפי דין באתרי הבנייה, לרבות של מנופאים. עוד סוכם בין הצדדים על קידום הצעת חוק להעסקת מנופאים על ידי חברות ייעודיות על מנת לתרום להסדרת השוק ולמנוע שימוש ברישיונות מזויפים. רישיון מנופאי: הדפסת רישיונות קשים לזיוף והוספת תמונה למאגר בעלי הרישיון, על מנת להקשות על שימוש ברישיון מזויף. מנופים – משרד העבודה והרווחה יפעל להסדרה על פי חוק של האחריות לכלל היבטי תחזוקת המנוף, תקינותו, תחזוקתו השוטפת והעמדתו באתר באופן בטיחותי. לשם הגברת הבטיחות בתחום, תוך שלושה חודשים ייקבעו קריטריונים חדשים להרחבת מספר בודקי המנופים המוסמכים בישראל. כמו כן, יוגבר הפיקוח להבטחת אתתים מוסמכים כדין.

משרד הבינוי והשיכון יקדם תיקון לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969, באופן שרשם הקבלנים יהיה מוסמך לפסול, שלא לחדש, להתלות ולהפעיל את סמכויותיו הנוספות שבחוק, על בסיס ליקויי בטיחות, בהתאם להמלצת מנהל הבטיחות במשרד העבודה, וכן סמכות התליית רישיון מיידית בנסיבות חמורות, והכל במטרה כי החקיקה תושלם עד לתום המושב הנוכחי של כנסת ישראל. עוד סוכם על קידום הצעת חוק להכנסת עוזרי בטיחות לאתרי הבנייה, הקובעת כי בכל אתר של בנייה רוויה ימנה הקבלן עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באכיפת ענייני הבטיחות באתר. יצוין שקבלנים בסיווג ג5 (הדרגה הגבוהה ביותר בסיווג ההיקף הכספי שמותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום) יחויבו במינוי ממונה בטיחות במשרה מלאה.

יוכנס מפרט בטיחות למכרזי החשב הכללי – החשב הכללי במשרד האוצר יפרסם בחודש הקרוב הוראה שתחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, להכליל מפרט בטיחות במכרזי בינוי ותשתית של הממשלה, לרבות חובת התקנת רשתות מגן לעבודה בגובה. חובת הבטיחות תוחל תוך 30 יום על כל מכרז חדש של בינוי ותשתית של הממשלה. מעתה החשב הכללי בהיוועצות עם מנהל הבטיחות במשרד העבודה יגבשו תנאים להכרה בקבלן מוכר לעבודות בנייה עבור הממשלה על בסיס הפרות קודמות של הקבלן. קבלנים בעלי היסטוריית בטיחות בעייתית לא יוכלו לגשת למכרזי החשב הכללי.

בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, יועלה קמפיין להעלאת מודעות ציבורית בנושא חשיבות כללי הבטיחות. במהלך הפרסומי, שימומן במשותף על ידי משרד העבודה וההסתדרות, יינתן דגש מיוחד על כללי העבודה בגובה, ועל שימוש ברתמות ובציוד מגן. סוכם גם על הקמת קו חם –משרד העבודה יקים קו חם טלפוני ואינטרנטי, במינהל הבטיחות על מנת לאפשר דיווח על הפרות של כללי בטיחות באתרי הבנייה. הקו יוקם עד יוני 2019.

שר העבודה יקדם תיקון של תקנות הבטיחות בבנייה לשינוי המצב הקיים כיום שבו מנהל העבודה הוא האחראי הבלעדי לבעיות הבטיחות באתרי בנייה. השינוי יבוצע באמצעות קביעת מדרג אחריות הכולל, בין היתר, את מזמין עבודת הבנייה. ועוד בסיכומים: מינהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה יגבש ויאכוף חובת השתלמות בטיחות לכל עובד באתרי הבנייה. ההשתלמויות תהיינה במימון המעסיקים ובאחריותם, תוך הגדרת הגופים המורשים לבצע את ההשתלמות.

אמש החלה קבוצה של פעילים חברתיים, ביניהם חברי פורום העובדים של חד"ש בתל-אביב וביפו, בשורה של פעילויות מחאה עקב מותם של עובדי הבניין באתרים. אתמול בשעות הלילה הם תלו כרזות עם שמות ההרוגים ליד אתרי בנייה ובמרחב הציבורי בתל-אביב.  הבוקר נערך בתל-אביב, בחיפה ובירושלים "סיור אקטיביסטי לתמיכה בפועלי בניין" וחלוקת זכותונים לפועלים באתרי בנייה. מחר, חמישי, מתוכנת חלוקת כרוזים לתמיכה במאבק- באוניברסיטאות, במקומות עבודה או בדרך לעבודה בתחבורה ציבורית.