מוצ"ש בת"א: הפגנה נגד תוכנית פראוור לעקירת 40,000 בדואים בנגב

28 באוגוסט 2013

במוצ"ש ה-31 באוגוסט תתקיים בתל-אביב הפגנה נגד תוכנית פראוור, שתביא לעקירה של כ-40,000 אזרחים בדואים בנגב. ההפגנה תחל בשעה 19:00 בכיכר הבימה, ומשם תתקיים צעדה למצודת זאב ברחוב קינג ג'ורג' (מול גן מאיר). לעמוד האירוע בפייסבוק.


בהזמנה לאירוע נכתב:

בסתיו הכנסת עומדת להצביע על חוק שבחסותו יעקרו בכוח כ-40,000 אזרחים ערבים-בדואים מבתיהם ומאדמתם, ויהרסו עשרות כפרים שעומדים על תילם עוד מלפני קום המדינה. העקירה וההריסה תחת החוק האנטי-דמוקרטי, רומסות זכויות אדם בסיסיות. מדובר בחוק גזעני, כאשר בחלק מהמקרים הממשלה מתכננת להקים ישובים יהודים במקום אלו הבדואים שיהרסו. זאת למרות שהבדואים הם 30% מאוכלוסית הנגב, ויושבים היום רק על כ-3% מאדמות האזור!

החוק הממשלתי, המוכר בשם "חוק פראוור", צפוי לעלות להצבעה בקריאה שניה ושלישית מיד אחרי החגים – כך שעכשיו הזמן לעצור את נישול הערבים-הבדואים ואת ייהוד הנגב.

חוק פראוור גובש באופן חד-צדדי, בלי להתייעץ עם הקהילה הערבית-הבדואית, ומתעלם בבוטות מתכנית אלטרנטיבית, שמשותפת למומחי תכנון ולגופים מרכזיים בקהילה המקומית. התכנית האלטרנטיבית מראה שגם בהתאם לעקרונות התכנון של מדינת ישראל, אין צורך לעקור אפילו כפר אחד ממקומו, ודורשת הכרה בכל הכפרים הבלתי מוכרים בנגב. בניגוד להמלצות אלו, חוק פראוור ממשיך מדיניות ארוכת שנים של אפלית האזרחים הבדואים ומסרב להכיר בכפרים הלא מוכרים ולספק להם תשתיות בסיסיות כמו מים וחשמל.

אזרחים אינם אויבים, אלא שותפים. אבל מאז קום המדינה, האזרחים הערבים-הבדואים סובלים מניכור ומאפליה, שרק יעמיקו בחסות החוק החדש. עבור הבדואים, חוק פראוור גרוע לאין-שיעור אפילו מהמצב הקיים, ויישום החוק עלול להוביל לאסון!

הגיע הזמן לשוויון עבור הבדואים בנגב! על כולנו, יהודים וערבים שמתנגדות ומתנגדים לעקירה ולאפליה, להצטרף עכשיו להפגנה כדי לעצור את החוק הגזעני, שתערך ב-31 באוגוסט בתל-אביב. נפגש בשעה 19:00 בכיכר הבימה, ומשם נצעד יחד למצודת זאב.