מספר המובטלות בעקבות משבר הקורונה בכל ענפי המשק גדול ממספר המובטלים

18 במאי 2020

"גברים ונשים מושפעים בצורה שונה מהשלכות מגפת הקורונה. למשל: בכל העולם כמעט 70% מכוח העבודה בתחומי הבריאות הן נשים, עובדה שמציבה נשים בסיכון מוגבר לחלות; לצד זאת, נשים נושאות ברוב עול הטיפול בילדים הנותרים בבתים כתוצאה מסגירת מוסדות החינוך", כך מסר יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ח"כ עאידה תומא-סלימאן (חד"ש – הרשימה המשותפת).

לבקשת ח"כ תומא-סלימאן, ביצע מרכז המידע והמחקר של הכנסת בחינה מגדרית של השלכות מגפת הקורונה על שוק העבודה, ובדק כמה נשים הוצאו לחופשה ללא תשלום או פוטרו במהלך המשבר בחודשים מארס-מאי. מהנתונים שנסקרו עולה כי שיעור הנשים מבין מי שנרשמו כדורשי עבודה בשירות התעסוקה במהלך משבר הקורונה ושיעור הנשים מבין מי שהגישו תביעה לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי – בין ה-1 במארס ל-6 במאי השנה, גבוה משיעור הגברים שעשו כן, בכל ענפי הכלכלה הראשיים ובכל קבוצות הגיל.

נשים הן 47% מכלל המועסקים במשק, אך יותר מ-57% מהנרשמים בשירות התעסוקה בזמן משבר הקורונה. במקביל, יותר מ-55% מהתביעות לקבלת דמי אבטלה הוגשו על-ידי נשים. כאמור, בכל ענפי הכלכלה הראשיים – שיעור תובעי דמי אבטלה מסך המועסקים בענף גבוה יותר אצל הנשים. הדבר נכון גם אם מדובר בענף אשר רוב המועסקים בו הם גברים. כך למשל, נשים הן 42% מהמועסקים בענף שירותי האירוח והאוכל, אך מהוות כ-49% משיעור תובעי האבטלה בענף כעת. בענפי השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים נשים הינן 52%, אך33% מהן תובעות האבטלה לעומת כ-19% אצל הגברים.

לעיון במסמך המלא (10 עמודים): https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8dbe9a67-3794-ea11-8104-00155d0aee38/2_8dbe9a67-3794-ea11-8104-00155d0aee38_11_13836.pdf

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Created by