מצע הרשימה המשותפת

הרשימה המשותפת התשובה שלנו לגזענות

הרשימה המשותפת רצה לבחירות לכנסת ה-20, בשבעה עשר למארס 2015, כביטוי לאחריות פוליטית, ולתמיכה ציבורית בשותפות בין ארבעת מרכיביה: חד"ש, רע"ם, בל"ד ותע"ל.

הרשימה המשותפת מהווה סטירת לחי מצלצלת לימין שרצה לחסל את הקול הערבי והדמוקרטי בפרלמנט, ותשובה למתקפה הפשיסטית ולמדיניות הגזעניות שהתבטאה בשטף של תכניות וחוקים גזעניים ואנטי-דמוקרטיים, הפוגעים בזכויות האדם והאזרח, ובראשם חוקי הלאום והמדינה היהודית.

הרשימה המשותפת מבטאת את אחדות המאבק של הציבור הערבי-פלסטיני מול השלטון, על זרועותיו ומפלגותיו, ואת שותפות המאבק עם הכוחות היהודיים שנאבקים נגד כיבוש, גזענות ואפליה. הרשימה המשותפת מהווה חלופה דמוקרטית מול "המחנה הלאומי" בראשות נתניהו ו-"המחנה הציוני" בראשות הרצוג ולבני.

הרשימה המשותפת היא תשובה פוליטית לאיום הפאשיסטי להדיר את הציבור הערבי מהזירה הפוליטית, ע"י העלאת אחוז החסימה – תשובה שהופכת את האיום להזדמנות לאיחוד השורות ומאבק משותף נגד גזענות וגזענים, נגד פאשיזם ופאשיסטים, ולהפלת הימין והדיפת את התכניות הקולוניאליות והגזעניות.

הרשימה המשותפת היא נקודת ציון בתולדות העשייה הפוליטית והפרלמנטרית של הציבור הערבי-פלסטיני בישראל, ומסגרת דמוקרטית לכל הכוחות המתקדמים בארץ. הרשימה המשותפת היא מנוף לעשייה קולקטיבית משותפת שתשליך על המוסדות הייצוגיים של הציבור הערבי, כגון הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, ועדת המעקב העליונה של אוכלוסייה הערבית, ועדי הסטודנטים הערבים, ועל כל המרחב הפוליטי והחברתי בחברה הערבית, הזקוקה נואשות לערכים של אחדות מאבק ושותפות פטריוטית, לצד ערכי הפלורליזם, השונות והייחודיות.

הרשימה המשותפת הורכבה במטרה לחזק את אחדות השורות מול הגזענות, ולהעצים את המשקל הסגולי וההשפעה הפוליטית של הציבור הערבי וכל הכוחות הנאבקים בכיבוש ובגזענות. כל מרכיב ברשימה שומר על זהותו הרעיונית, וכל השותפים פועלים יחד לפי עקרונות היסוד והמצע המוסכם.

עקרונות יסוד

  1. הרשימה המשותפת נאבקת למען שלום צודק באזור המתבסס על החלטות האו"ם; סיום הכיבוש של כל השטחים שנכבשו בשנת 1967, פירוק כל ההתנחלויות וחומת ההפרדה הגזענית, שחרור האסירים הפוליטיים, הקמת מדינה פלסטינית עצמאית ריבונית בגבולות ה-4 ביוני 1967, שבירתה ירושלים המזרחית, ופתרון צודק לבעיית הפליטים הפלסטינים, שמבטיח את זכות השיבה לפי החלטת האו"ם 194.
  2. הרשימה המשותפת נאבקת למען שוויון מלא, לאומי ואזרחי, לציבור הערבי-פלסטיני בישראל, בהיותו מיעוט מולדת בעל זכויות קיבוציות ואישיות. הרשימה המשותפת דורשת להכיר בציבור הערבי כבמיעוט לאומי, ובזכותו לניהול עצמי בתחומי התרבות, החינוך והדת, ובהיותו חלק מהעם הערבי-פלסטיני ומהאומה הערבית. הרשימה המשותפת פועלת להבטחת שוויון מלא בכל תחומי החיים, ונאבקת נגד משטר האפליה הגזענית והדיכוי הלאומי, ולמען שוויון הזדמנויות, שוויון מהותי, צדק מתקן וצדק חלוקתי; הרשימה נאבקת נגד הפקעת אדמות והריסת בתים, למען הכרה בכל היישובים הבלתי מוכרים, במיוחד בנגב, למען הפלת מתווה פראוור בכל צורותיו, למען הרחבת תכניות המתאר ליישובים הערביים, כדי לספק קרקעות לדיור ולאזורי תעשייה ומקומות עבודה; הרשימה נאבקת להכרה בזכויות העקורים, לרבות זכותם לשוב לכפריהם ולאדמותיהם; הרשימה נאבקת לביטול גיוס החובה המוטל על בני העדה הערבית-דרוזית, ונגד כל תכניות הגיוס הצבאי והשירות הלאומי לצעירים ערביים; הרשימה פועלת להנחיל את ערכי הפלורליזם והסובלנות, ונאבקת בנגעי האלימות, הפשיעה ואנרכית הנשק.
  3. הרשימה המשותפת נאבקת בכל גילויי הגזענות והפאשיזם, ולמען הזכויות הדמוקרטיות של כל האזרחים. הרשימה נאבקת לביטול תקנות ההגנה (שעת חירום) וכל חקיקה שפוגעת בזכויות ומגבילה את החירויות, ולמען כינון חוקה דמוקרטית המעגנת את ערכי השוויון, הצדק וזכויות האדם, ואת זכויות היסוד החברתיות והחירויות הדמוקרטיות.
  4. הרשימה המשותפת נאבקת למען זכויות עובדים צדק חברתי וסביבתי, ולוחמת למען האינטרסים של המעמדות המוחלשים מול המדיניות שהופכת את העניים לעניים יותר, ואת העשירים לעשירים יותר. הרשימה נאבקת בעוני ובאבטלה בכלל ובחברה הערבית בפרט, ולמען העלאת שכר המינימום ל-60% לפחות מהשכר הממוצע במשק, ולהבטחת זכויות היסוד לבריאות, חינוך, רווחה ודיור לכל האזרחים.
  5. הרשימה המשותפת נאבקת למען שוויון זכויות לנשים בכל תחומי החיים, ונגד כל צורות הדיכוי, הניצול, האפליה והאלימות נגד נשים במשפחה, בעבודה ובחברה, לרבות פשעי רצח נשים. הרשימה נאבקת להבטחת זכות הנשים לחינוך ולעבודה, ולהשתתפות פוליטית, חברתית ותרבותית.
  6. הרשימה המשותפת נאבקת לתמיכה והעצמה של התרבות והאמנות ללא אפליה או הדרה. הרשימה נאבקת למען שימור מעמדה של השפה הערבית כשפה רשמית, ומתן ביטוי למעמד זה בכל התחומים. הרשימה נאבקת למען הזכות לפיתוח התרבות הערבית באופן חופשי ועצמאי, להעצמת השייכות והזהות הלאומית, ולהנחלת תרבות של דיאלוג דמוקרטי.
  7. הרשימה המשותפת דוחה את המעורבות האימפריאליסטית בענייני מדינות האזור והעולם, את מדיניות הפרד ומשול והפלגנות האתנית, הדתית והעדתית, ואת פירוקם של מדינות ועמים. הרשימה תומכת בזכות העמים לעצמאות, חרות, צדק ודמוקרטיה.
  8. הרשימה המשותפת נאבקת לפירוז המזרח התיכון, לרבות ישראל, מנשק גרעיני וכל נשק להשמדה המונית, כחלק מהמאבק למעון עולם נקי מנשק גרעיני.