מרכז אדוה: המיסוי בהצעת התקציב יגביר אי-השוויון

2 ביולי 2010

שר האוצר ציין לאחרונה כי על מנת לעמוד ביעד הגירעון של 3%, יהיה צורך בשנת 2011 בגיוס מסים בסך 5.4 מיליארד ש"ח. כיוון שהממשלה דבקה במדיניות הפחתת המסים הישירים, המקור הסביר של סכום זה הוא העלאת המסים העקיפים – בלו דלק, מס סיגריות ועוד. מסים עקיפים הם רגרסיביים, משום שהם מטילים על עשירים ועל עניים תשלום זהה – כך כתב מנהל המחקר במרכז אדוה, ד"ר שלמה סבירסקי, במכתב ששיגר לשרי הממשלה.

לדברי ד"ר סבירסקי "מדובר בהמשך של מדיניות מיסוי בלתי-שוויונית. בעשור האחרון הפחיתה הממשלה את המסים הישירים והעלתה את אלה העקיפים. התוצאה: בעוד שהכנסות המדינה ממסים ישירים הלכו וקטנו, מ-58.1% מכלל ההכנסות ממסים ומתשלומי חובה בשנת 2000 ל-48.5% בשנת 2009, ההכנסות ממסים עקיפים גדלו באותה תקופה מ-39.7% ל-48.8%".

מדיניות המיסוי של הממשלה היא מן הבלתי-שוויוניות ביותר בארגון ה-OECD, אליו הצטרפה ישראל לאחרונה. ב-2007, ישראל היתה במקום ה-3 (מתוך 31) בשיעור הכנסות המדינה ממסים עקיפים ובמקום ה-24 בהכנסות ממסים ישירים. משמעותה של התכנית הכלכלית לשנים 2012-2011 היא שבעלי הכנסות נמוכות ימשיכו לשאת בנטל לא מידתי של מימון הוצאות המדינה, בשעה שבעלי הכנסות גבוהות ימשיכו ליהנות מהפחתות מתמשכות של המסים הישירים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות