עדאלה: חשד לשימוש בשיטות פסולות בחקירת מח'ול

19 במאי 2010

אמיר מח'ול נפגש ביום שלישי, ה-19 במאי, עם סנגוריו – 13 ימים לאחר שנעצר, והוטלה עליו מניעת מפגש עם עורכי דינו. חששם של הסנגורים, עו"ד חוסין אבו חוסין, ארנה כהן וחסן ג'בארין מארגון עדאלה, שהתעורר כשראו את אמיר מח'ול לראשונה ביום שני בבית המשפט, אף גבר משהתקיים המפגש הראשון איתו, לכשהתברר להםכי במהלך הימים בהם נמנע ממח'ול להיפגש עמם, נקטו החוקרים נגדו בשיטות חקירה פסולות המנוגדות לאיסור המוחלט על עינויים בחוק הבינלאומי ובפסיקת בית המשפט העליון.

דובר עדאלה מסר כי "תמונה ראשונית זו שהתבררה אתמול מאמתת את חשדם של הסנגורים שהתעורר במהלך הדיונים המשפטיים הקודמים של מר מח'ול בדבר מצב בריאותי, ובמיוחד לנוכח דחיית הבקשה לקבל את העתקי הדוחות הרפואיים מבית המעצר". עוד נמסר כי צוות ההגנה שוקל את לנקוט צעדים משפטיים בנושא זה. יצוין, כי בית המשפט האריך אתמול את מעצרו של מח'ול עד ליום חמישי הקרוב.