עורכי דינו של מח'ול: לפתוח חקירה בעניין עבירה על חוק האזנת סתר

2 ביולי 2010

עורכי דינו של אמיר מח'ול פנו ביום חמישי, ה-1 ביולי, ליועץ המשפטי לממשלה וביקשו כי יורה באופן מיידי על פתיחה בחקירה פלילית בעניין האזנה לשיחות ההיוועצות שקיימו עם מח'ול מאז הגשת כתב האישום נגדו. בפנייתם מציינים עורכי הדין חסן ג'בארין וארנה כהן מארגון עדאלה ועו"ד חוסין אבו חוסין, כי זכותו החוקתית של מח'ול להיוועץ עם באי כוחו ביחידות ובסודיות הופרה באופן חמור ומאז הגשת כתב האישום ב-27 במאי לא התאפשר לו להיפגש עם עורכי דינו באופן התואם את הוראות הדין בדבר מפגש עו"ד-לקוח.

במהלך תקופה זו ביקרו עורכי הדין שבע פעמים את אמיר מח'ול במתקני המעצר בהם הוחזק, כלא גלבוע ובית המעצר קישון, ואולם ביקורים אלה התקיימו באופן שמאפשר תקשורת בין עורכי הדין והעצור רק באמצעות טלפון ומחיצת זכוכית חוצצת ביניהם או כשסוהרים עמדו בסמוך לעורכי הדין ולעצור והקשיבו לשיחה. הסוהרים סירבו לאפשר לעורכי הדין לפגוש את מח'ול בחדרים שנועדו למפגש של עצורים עם עורכי דינם ועמדו על שיתקיימו בחדרים המיועדים לביקורי משפחות, בטענה שאלה מיועדים רק לעצורים פליליים ולא לעצורים ביטחוניים. יודגש, כי לא הודע לעורכי הדין שהשיחות מוקלטות והדבר התברר להם משלט התלוי באחד מחדרי המפגשים בו מצוין כי השיחות מוקלטות.

עורכי הדין ציינו בפנייתם ליועץ המשפטי לממשלה, כי זכות ההיוועצות העומדת לכל עצור, וקל וחומר לנאשם, מחייבת פגישה בתנאים נאותים, המאפשרים תקשורת ישירה של עורכי הדין עם העצור, קרי: ללא מחיצה, ללא הקלטה וללא האזנה, ובאופן המאפשר העברה של מסמכים רלוונטיים להליך המשפטי המתנהל בין עורך הדין והעצור.

עורכי הדין הדגישו, כי בתנאים בהם קוימו המפגשים לא הייתה כל אפשרות לקיום של דיון בחומר החקירה ובראיות, לא ניתנה להם הזדמנות להסביר למח'ול את ההגנה המשפטית שהם מציעים והם לא יכלו לדון עמו בסוגיות הקשורות להכנת ההגנה אשר מטבען אמורות להיות סודיות. תנאים אלה הפרו את הוראת סעיף 45 לפקודת בתי הסוהר הקובע כי "אסיר זכאי להיפגש עם עורך דין לשם קבלת שירות מקצועי. פגישת אסיר עם עורך דין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות הדברים והמסמכים שיוחלפו בפגישה, אך באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של האסיר". עורכי הדין ציינו עוד, כי תנאים אלה הינם בניגוד להוראות חוק לשכת עורכי הדין ופקודת הראיות בדבר החיסיון החל על היוועצות עורך דין-לקוח וכי האזנה לשיחות אלה מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 2 לחוק האזנת סתר.

לקריאת המכתב ליועץ המשפטי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות