עיר מקלט? מיתוסים ועובדות – סרטון וידאו

20 ביוני 2010

קבוצה של כ-8 סטודנטיות לעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן גוריון יצרה, בשיתוף עם הטלוויזיה החברתית, סרטון על הפליטים ומבקשי המקלט בערד.

"במסגרת פרויקט קהילתי שיזמנו השנה נתקלנו במצוקתם של אוכלוסיית הפליטים ומבקשי המקלט הסודניים בערד.

"בערד חיים כ-400 פליטים ומבקשי מקלט מסודן. מתחקיר שערכנו בנושא התגלה מצב עגום ביותר בו חיים מבקשי המקלט ללא זכויות בסיסיות ביותר כמו ביטוח בריאות, אישורי תעסוקה, חינוך, דיור ועוד.

"עקב מצב זה, נתונים פליטים רבים תחת ניצול של המעסיקים ושל בעלי הדירות, ילדים, נשים ומבוגרים כאחד אינם מקבלים טיפולים רפואיים בסיסיים ומורכבים להם הם זקוקים, אלא בעלויות אשר אין באפשרותם לעמוד בהם, ילדים רבים אינם מקבלים חינוך בסיסי ועוד.

"אוכלוסייה זו הגיעה לישראל ממדינה מוכת קרבות – על פי האמנה הבין לאומית לזכויות פליטים עליה חתומה ישראל, אוכלוסייה זו זכאית לקבל אשרות פליט המקנות להם את כל הזכויות המצוינות לעיל! אך משרד הפנים בוחר להתעלם מאנשים אלו, ומשאיר אותם במצב בו הם רשאים לחיות במדינה, אך ללא כל זכויות בסיסיות שיאפשרו להם חיים בכבוד.

"על מנת להיאבק בתופעה זו, החלטנו להפיק סרט על הנושא בשיתוף עם "הטלוויזיה החברתית". מטרתו של הסרט היא להעלות מודעות לתופעה בקרב הציבור וליצור לחץ על מקבלי ההחלטות לשינוי מדיניותה של ישראל בסוגיית הפליטים.

בפתח יום הפליט הבינ"ל- אנו קוראות לממשלת ישראל לעגן בחוק את חובותיה כלפי מבקשי המקלט והפליטים כמתבקש על פי האמנה הבינ"ל לפליטים, עליה היא חתומה, ולהחיל עליהם מדיניות ברורה ושקופה".

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Created by