קצבת הילדים – נשים שואלות, תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י) עונה

14 באפריל 2013
photo by shyb@flickr

נשים שואלות, תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י), משיבה:

1. מתי התחיל הביטוח הלאומי לשלם קצבת ילדים?
ב-1975 אישרה הכנסת את החוק, שלפיו משלמים קצבה עבור כל ילד מלידתו ועד שהוא מגיע לגיל 18. בשלב הראשון קבעו שלילדים ערבים ישלמו פחות החל מהילד השני, אך האפליה הזאת תוקנה ב-1994, בימי ממשלת רבין. את הקצבה משלמים להורים שהם אזרחים או תושבים.

2. מה הרעיון של קצבת הילדים?
הרעיון הוא, שעל החברה להשתתף בהוצאות לגידול הילדים. לכן יש חוק לימוד חינם, שעכשיו חל על כל הילדים מגיל 3 ועד סוף התיכון. לכן הילדים מקבלים שירותי בריאות, ואפילו טיפולי שיניים עד גיל שש. לכן יש גם קצבה מיוחדת לילדים נכים, וגם קצבה מיוחדת ליתומים.

לפני שחוקקו את החוק על קצבת ילדים, הורים לילדים היו מקבלים הנחה במס הכנסה. אבל הורים שהשכר שלהם היה נמוך ולא שילמו מס הכנסה – קיבלו, במקרים קשים, סיוע ממשרד הסעד. מאז 1975 מקבלים כל הילדים קצבה. לכן קצבת הילדים היא מאז קצבה כללית (אוניברסלית). את ההנחות במס הכנסה להורים עם ילדים – ביטלו.

3. למה לשלם קצבת ילדים להורים עשירים?
קצבת ילדים אוניברסלית, מבטיחה שקצבת הילדים תגיע באמת לכל הילדים. עוד בבית החולים ליולדות, מבקשים מהיולדת את מספר החשבון שלה בבנק, ומאותו רגע, לכל ילדה וילד יש זכות לקצבת ילדים. זה הכי צודק.

אם יתנו קצבת ילדים עם מבחן הכנסה, כלומר, רק להורים עד הכנסה מסוימת, אז ההורים יצטרכו לבקש את הקצבה, להביא תלושי שכר וכל מיני אישורים. במקרה כזה, הרבה ילדים לא יקבלו קצבה, כי ההורים לא יבקשו, או שלא יהיו להם אישורים, או שיתביישו ללשכת הרווחה בתור עניים.
בשנות ה-80, ביטלו במשך שנתיים את קצבת הילדים לילד הראשון והשני. מהר מאוד גילו, כי כאשר הקצבה לא ניתנה לכל הילדים – דווקא הילדים הכי עניים לא קיבלו.

בקשר להורים עשירים: במקום לבטל להם את קצבת הילדים (ואין הרבה ילדים במשפחות עשירות), אפשר לקחת מההורים העשירים קצת יותר מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, ולא לפגוע באופי האוניברסלי של קצבת הילדים.

4. מדוע קצבת הילדים כל כך נמוכה?
כאשר התחילו לשלם את קצבת הילדים, היא הייתה בגובה של 5% מהשכר הממוצע, כפי שמחשב אותו הביטוח הלאומי. במשך השנים, הקצבה פיגרה אחרי עליית השכר, עד שב-2003, נתניהו (אז שר האוצר בממשלת שרון), יזם קיצוץ של 40% מקצבת הילדים, שבוצע לאורך כמה שנים.

היום, קצבת הילד הראשון היא רק 175 שקל (יש תוספת לילדים מהשני ועד הרביעי). אם קצבת הילד הראשון המשולמת היום הייתה נשארת בגובה 5% מהשכר הממוצע, הביטוח הלאומי היה צריך לשלם עבור הילד הראשון 400 שקל, ולא 175 שקל.

מאחר שיש בארץ 2 מיליון ושבע מאות אלף ילדים. אז כדי לחזור לרמת הקצבה ב-1975 – על הממשלה להוסיף לקצבה של כל ילד 225 שקל לחודש. בחשבון שנתי, צריך להוסיף לתקציב קצבת הילדים סכום של 7 מיליארד שקל.

5. ומה מציע שר האוצר החדש, יאיר לפיד, בקשר לקצבות הילדים?
לפי מה שפורסם תוכנית האוצר היא לא להוסיף לקצבות הילדים, אלא דווקא לקצץ בהם כ-2 מיליארד שקל. אם אכן תחליט הממשלה על קיצוץ עזה – יהיו עוד 50 אלף ילדים עניים.

6. כמה ילדים עניים יש?
הביטוח הלאומי דיווח שב-2011 היו בישראל 905 אלף ילדים שחיים מתחת לקו העוני. זה אומר ש-36% מהילדים בישראל חיים בעוני. חשוב לזכור, כי בשנת 1980, היה שיעור הילדים החיים בעוני רק 8%. המצב חמור במיוחד לגבי הילדים הערבים: הביטוח הלאומי דיווח, כי שני-שלישים מהילדים הערבים חיים בעוני.

7. למה מספר הילדים העניים כל כך גבוה?
ילדים עניים, הם ילדים שחיים במשפחות עניות. ויש יותר ויותר משפחות עניות, כי השכר של העובדים נשאר באותו גובה, בזמן שהמחירים עולים כל הזמן; כי בצפון הארץ ובדרומה קשה למצוא עבודה, וכי לנשים ערביות קשה במיוחד למצוא עבודה; כי גדל מספר העובדות והעובדים בחברות כוח אדם ואצל קבלנים וכאלה העובדים בעבודות חלקיות ומזדמנות. אבל סיבה מרכזית לגידול במספר הילדים העניים ובחלק שלהם בכלל הילדים היא הקיצוץ המתמשך בגובה קצבת הילדים.

8. אז מה אנו יכולות לעשות?
כדי לשנות את המצב העלוב של קצבות הילדים, עלינו להתייצב מול המדיניות הרעה של ממשלת הליכוד ושותפיו, שפוגעת בכל הילדים, אבל במיוחד בילדים הערבים ובכל הילדים במשפחות העניות.

ב-2003, תנד"י, יחד עם ארגוני נשים נוספים, ארגנו אסיפות מחאה וגם הפגנות נגד הקיצוץ החד בקצבות הילדים וגם בקצבות של האמהות החד הוריות ובקצבות אחרות. אבל המערכה הזאת לא הייתה מספיק רחבה וחזקה.

ביולי הקרוב יביאו את התקציב לאישור הכנסת. זה התפקיד שלנו, כחברות תנד"י, להתארגן יחד עם ארגוני נשים וארגונים חברתיים אחרים, ולהסביר לנשים ובמיוחד לאימהות, איזה אסון חברתי מכינים נתניהו ולפיד. את המערכה הזאת עלינו לנהל בכל עיר, בכל כפר, בכל שכונה. נסביר לנשים, כי המשמעות של יותר ילדים עניים היא קשה: יותר ילדות וילדים רעבים; יותר ילדות וילדים מוכים; יותר נערים שהידרדרו לעבריינות; יותר ילדות וילדים שלא תהיה להם הזדמנות למצות את היכולות שלהם.

בתחילת אפריל, יצאה קריאת מזכירות תנד"י למערכה ציבורית רחבה נגד כל קיצוץ בקצבת הילדים.
אנו מציעות לנהל את המערכה תחת הדרישות הבאות:
די לגזל הילדים ולדחיקתם לעוני!
תגדיל הממשלה את קצבת הילדים לרמה שהייתה ב-1975, כך שהקצבה לילד הראשון תעלה מ-175 שקל בחודש ל-400 שקל.
תקציבים לילדים, לחינוך לבריאות, ולא למלחמות ולהתנחלויות!