רופאים לזכויות אדם: יש להתיר ביקור רופא אצל מח'ול

26 במאי 2010

עמותת רופאים לזכויות אדם (רל"א) הגישה עתירת אסיר דחופה בשם אמיר מח'ול לביהמ"ש המחוזי בפתח-תקווה. בעתירה, שהוגשה ע"י עו"ד יוהנה לרמן, מתבקשים המשיבים, שירות בתי הסוהר והשב"כ, לאפשר כניסת רופא מטעם רופאים לזכויות אדם לבדוק את מח'ול. העתירה הוגשה לנוכח החשש הכבד לבריאותו של מח'ול, לאחר שעל פי פרסומים נחקר תוך שימוש באמצעי חקירה פסולים ולא חוקיים.

בעתירה גם מתבקשים השב"כ והשב"ס למסור לעותר את התיעוד הרפואי המלא בעניינו מיום מעצרו ועד עתה, זאת לאחר שעד כה סירבו לעשות כן, תוך הפרת חוק זכויות החולה התשנ"א -1996. חובת המוסדות הרפואיים השונים לתעד את מהלך הטיפול הרפואי שניתן לחולה, וכן זכותו של העותר לקבל לידיו את הרשומות הרפואיות בעניינו, עוגנו שתיהן בצורה מפורשת בחוק זכויות החולה. רופאים לזכויות אדם רואה בחומרה את ההתנהלות הלא חוקית של שב"ס ושב"כ, המעכבים בתואנות שונות את העברת תיקו הרפואי לבאי כוחו.

העתירה המלאה שהגישה רל"א, כמו גם כל מידע אחר על תיקו וחקירתו של מח'ול, נמצאת תחת צו איסור פרסום. רופאים לזכויות אדם, יחד עם עדאלה והועד נגד עינויים בישראל, פנו ביום א' לביהמ"ש המחוזי בפ"ת בבקשה דחופה להסיר את צו איסור הפרסום בכל הקשור לתנאי מעצרו של מח'ול ולשיטות החקירה שננקטו נגדו.