תם עידן "המפלגות הערביות" בסקרים

יו"ר ועדת הבחירות, השופט ריבלין, פנה לכלי התקשורת בדרישה להפסיק עם הנוהג הפסול בו מקבצים את כל המפלגות הערביות לכדי ישות מומצאת אחת

23 בדצמבר 2008

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליעזר ריבלין, פנה לראשי מערכות כלי התקשורת בדרישה "להקפיד על כך שכאשר ניתן פירוט לגבי תוצאות הסקרים לגבי הרשימות השונות, יפורטו הנתונים לגבי הרשימות כולן". ריבלין התייחס במכתבו לנוהג הרווח בכלי התקשורת לסכום את ההישגים הצפויים ל"רשימות הערביות" וזאת בהתייחס למספר רשימות, שביניהן אף נמצאת רשימת חד"ש אשר כלל אינה עונה להגדרה זו, בהיותה רשימה יהודית-ערבית.

צעדו של ריבלין בא בעקבות פנייתו של ח"כ דב חנין בה ביקש חנין את התערבות יו"ר ועדת הבחירות לאור מה שמהווה, לטענתו, פגיעה בעקרון השיוויון. במכתבו, מונה חנין כמה מישורים שבהם נפגעת יכולתה של חד"ש להתמודד באופן שווה בבחירות בגלל השימוש המטעה והמכליל "רשימות ערביות", בראש ובראשונה משום שמשתמעת ממנו שלילה של הלגיטימיות של הצבעה יהודית לחד"ש: "עוד בשנים שלפני קום המדינה, ובאופן עקבי מאז, פועל בישראל כוח ערבי-יהודי מובהק, המאוגד היום תחת השם חד"ש. קיטלוג חד"ש כ'מפלגה ערבית', אם כן, הינו מעשה אקטיבי של שלילת בסיס פעילותנו – גיבוש פוליטיקה משותפת ליהודים ולערבים."

שינוי גודל גופנים
ניגודיות
Created by