וינטאג' חד"ש: תשדירי 1984

8 בינואר 2009

תופיק טובי, אמיל תומא, מוטי איש יאיר

מאיר וילנר

רובי בנוולג'י, בנימין גונן, פרץ קידרון, מוטי איש יאיר

תשדירי 1988
תשדירי 1992
תשדירי 1999