חד"ש vs הליכוד ביתנו

חד"ש vs נתניהו. סוציאליזם vs קפיטליזם. שותפות יהודית-ערבית vs שנאה וגזענות. תקווה vs פחד.

לכל סרטוני הווידאו