על מה הבחירות האלה? הנאום שחייבים לראות לפני שמצביעים.

על מה הבחירות האלה? הנאום שחייבים לראות לפני שמצביעים.

לכל סרטוני הווידאו