למרות חרם הקואליציה: החוק הראשון שעבר בכנס החורף – ביוזמת חד"ש

1 בנובמבר 2016

למרות היוזמה להחרמת הרשימה המשותפת בכנסת, החוק הראשון שעבר במושב השלישי של הכנסת ה-20 הוצע על ידי חברי הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת דב חנין, איימן עודה ועבדאללה אבו מערוף. הצעת חוק דומה הוגשה על ידי ח"כ טלי פלוסקוב מכולנו. בקריאה שלישית תמכו בחוק 70 ח"כים ללא מתנגדים.

nitzoley shoa

התיקון לחוק הטבות לניצולי שואה, שעבר אמש בקריאה שנייה ושלישית, מבטל קיזוזים לא מוצדקים ומגדיל בכך את הקצבאות של ניצולי השואה באופן משמעותי. סעיף 3(ג) לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007, קובע כי מסכום הקצבה המגיעה לניצולי שואה, תנוכה הקצבה החודשית שמקבלים הניצולים לפי ההסכם עם גרמניה משנת 1992. מוצע לבטל את חובת הניכוי לגבי ניצולי שואה שזכאים לתגמול או לתגמול מוגדל לפי סעיף 4א או 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, קרי, בעלי דרגת נכות מעל 25% שאין להם הכנסה נוספת. תחילתו של החוק ב-1 בספטמבר 2016.

ח"כ חנין אמר במליאת הכנסת :"הרגע הזה צריך להיות עבור כולנו רגע חשוב ומרגש, כי החוק הזה, שיש לי הזכות להיות אחד היוזמים שלו, הוא תיקון של עוול שפגע ועדיין פוגע בניצולי שואה, שצריך היה לתקן אותו וטוב שאנו עושים זאת. בשיתוף פעולה נצליח לייצר מצב שבו אותם ניצולים, שורדים שחיים איתנו יוכלו לחיות בכבוד את השנים שנותרו להם איתנו. מגיע להם מכולנו הכל ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהם יקבלו זאת".

 

לרשימת 12 הצעות החוק למען ניצולי שואה שהגיש ח"כ דב חנין:

https://www.oknesset.org/bill/tag/%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94/?member=780