ניצחון לעיר לכולנו: עיריית ת"א-יפו מתחייבת לפרסם נתוני התקציב בפורמט פתוח

6 ביולי 2010

תנועת עיר לכולנו בת"א-יפו זכתה לניצחון גדול במאבק לשחרור נתוני התקציב של עיריית תל אביב יפו (קמפיין התקציבולטור). לאחר שסירבה לדרישות התושבים והודיעה כי לא תפרסם את נתוני התקציב בפורמט פתוח, הודיעה עיריית תל אביב-יפו ב-5 ביולי, 24 שעות לפני הדיון המכריע בבית-המשפט, כי "אגף המיחשוב בעירייה ייצר את היכולת הטכנולוגית שמאפשרת לייצא באופן פשוט יחסית קובץ אקסל של תקציב העירייה ממערכת המיחשוב המרכזית. משהוסרה המגבלה הטכנולוגית… המשיבים אינם מתנגדים עוד להעברת המידע כמבוקש… הוחלט לקבל את הצעתו של בית המשפט הנכבד ולאפשר את קבלת המידע באופן המבוקש החל משנת 2011".

במלים אחרות – כשנה אחרי שביקשה עיר לכולנו לראשונה בכתב את התקציב, העירייה הבינה שהפסידה במערכה, והעדיפה שלא להפסיד בבית-המשפט באופן שייצור תקדים משפטי מחייב. כך או כך, הקמפיין הצליח: החל מהתקציב הקרוב והלאה, מתחייבת העירייה להעביר את המידע באופן שניתן לניתוח.

עם קבלת ההודעה לביהמ"ש ששלחה העירייה – ובה היא מבקשת למחוק את עתירת עיר לכולנו והתנועה לחופש המידע כיוון שהיא נעתרת לדרישות בה, ומודיעה כי תעביר קובץ אקסל של המידע התקציבי שבהצעת התקציב החל מהתקציב לשנת 2011 – פנה עו"ד בעז בן-צור לביהמ"ש וביקש לתת להודעה תוקף של פסק-דין. הבקשה נענתה בחיוב.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות