סביבה ובריאות

כדי להרגיש את הרס הסביבה שלנו לא צריך לקרוא דו"חות מורכבים, מספיק לפתוח חלון ולנשום את האוויר המזוהם. כרישי נדל"ן משתלטים על המרחב הציבורי, תעשיינים מרעילים את האוויר – זו תוצאה של מדיניות שתומכת בהון וברווחי טייקונים בכל מחיר. הם מרוויחים ואנחנו נחנקים. הגיע הזמן להצביע נגד השיטה שדורסת את הסביבה, ובעד צדק חברתי וצדק סביבתי.

אנו מציעים להחזיר את השליטה על המשאבים למדינה – לעצור את ההפרטה של המים, של קרקעות המדינה, ושל מערכת התכנון. להגדיל את המיסוי על החברות המנצלות את אוצרות הטבע.

שביתת הרופאים ושביתת האחיות נגד הרס הרפואה הציבורית הם רק סימן למצב הקשה של מערכת הבחירות שלנו. התנאים הקשים בבתי החולים מוכרים לכולנו, ומתחת לאף שלנו נוצרות כאן מערכת בריאות אחת לעשירים ואחרת לעניים. כדי להצביע נגד הפרטת מערכת הבריאות, צריך להצביע בעד מערכת בריאות שוויונית לכולנו.

לקריאת התוכנית הסביבתית המלאה (pdf)

 

לקריאת תוכנית הבריאות המלאה (pdf)

בכנסת

חד"ש הובילה מהפכה סביבתית, והעבירה את חוק האוויר הנקי, חוק המזהם משלם, חוק האכיפה הסביבתית, חוק השקיפות הסביבתית וחוקים נוספים שנועדו להגן על זכות הציבור לסביבה.

לכל החקיקה של חד"ש בנושאי בריאות וסביבה

חברי הכנסת של חד"ש היו היחידים להביע הזדהות בלתי מסויגת בשביתת הרופאים ושביתת האחיות. כמו כן, חברי הכנסת של חד"ש סייעו בפתיחת מרפאות ביישובים ערביים שלא היו בהם שירותים רפואיים כלל קודם לכן.

בשטח

פעילי חד"ש וחברי הכנסת של חד"ש סייעו למאבקים להגנת הסביבה מפני אינטרסים של בעלי הון – כמו המאבק בחוף פלמ"חים, המאבק בחוף הבונים, המאבק נגד תכנית ספדיה בירושלים ועוד.

רופאים החברים בחד"ש פעלו לאורך השנים בהתארגנויות שונות שמטרתן לספק שירותים רפואיים לאוכלוסיות החוות הדרה ממערכת הבריאות, כדוגמת תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב ותושבי השטחים הכבושים.

נמשיך לעשות

תמצית תוכנית חד"ש לבריאות שוויונית:

  • שיקום מערכת הרפואה הציבורית כמערכת שוויונית ונגישה; ביטול התכניות להפרטת בתי-החולים ובריאות הנפש; הלאמת שירותי הבריאות שהופרטו.
  • הפעלת תוכנית חירום כוללת לחיסול הפערים במדדי הבריאות בין מרכז לפריפריה, ובין תושבים ערבים לתושבים יהודים.
  • הנהגתו מחדש של "המס המקביל" על המעבידים (בגובה של 5% מהשכר) , ואשר יהיה מיועד כולו למימון שירותי הבריאות הציבורית;
  • מילוי קפדני של התחייבות הממשלה להשלמת המימון הדרוש ליישום חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • ביטול תשלומי כל ההשתתפות בשירותי הרפואה המונעת, בביקור אצל רופא ובתרופות שבסל; הכללת בריאות השן והביטוח הסיעודי בסל הבריאות.
  • קביעת מנגנון לעדכון קבוע בחוק של 2% בשנה לסל הבריאות, תוך מתן מענה להזדקנות האוכלוסייה ולשינויים הטכנולוגיים, לרבות להכללתן של תרופות חדשות.
  • הבטחת מקומות אשפוז הולמים לכל החולים הסיעודיים וחיסול תור הממתינים.
  • שכר ראוי ותנאי עבודה ראויים לרופאים, לאחיות, למתמחים, לעובדי הסיעוד ולכלל עובדי מערכת הבריאות.

 

שלום דמוקרטיה שותפות סביבה ובריאות פמיניזם הון שלטון דיור זכויות עובדים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות