שותפות

הם לא רוצים שנפעל ביחד. הם מפחדים ממאבק משותף של יהודים וערבים. הם ניסו לפצל את המחאה החברתית הם אומרים ש"בניכוי הערבים והחרדים מצבנו מצוין". שיגידו. מי שרוצה להצביע נגד ההפרטה, הגזענות ושלטון ההון, חייב להצביע בעד שותפות יהודית-ערבית וצדק חברתי.

בכנסת

חד"ש היא הסיעה היהודית-ערבית היחידה. אנחנו מובילים את הצעת החוק לשוויון במגורים, האוסרת על אפליה בקבלה ליישובים. חד"ש היא הסיעה המובילה בפעילות למען זכויות האוכלוסייה הערבית בישראל, לרבות בזכות למים, לרווחה, לחינוך ולבריאות.

בשטח

במחאה החברתית פעלנו כדי לשלב בתוכה יהודים וערבים יחד. רוב מאהלי המחאה ביישובים הערביים הוקמו על ידי פעילי חד"ש, ובערים המעורבות פעילי חד"ש ארגנו הפגנות מחאה בהשתתפות יהודים וערבים.

רג'א זעתרה, חבר הנהגת חד"ש, בהפגנת הצדק החברתי בחיפה:

נמשיך לעשות

  • נפעל להכרה בציבור הערבי כמיעוט לאומי בישראל, שיש לו זכות לשוויון לאומי ואזרחי בתחומים הפוליטי, החברתי והתרבותי;
  • נמשיך לקדם שוויון מלא לאוכלוסיה הערבית בכל התחומים: בחינוך, בתקציבים לרשויות מקומיות, בתכנון ובניה, ברפואה, בשירותים ציבוריים, בתרבות ועוד. נמשיך ביוזמת ההקמה של אוניברסיטה ערבית בנצרת.
  • נקדם את "חוק יסוד: שוויון האדם", לביטול כל צורות האפליה בחברה.
  • נמשיך לחזק את השותפות היהודית-ערבית בתוך חד"ש, ולפעול ביחד, יהודים וערבים.

שלום דמוקרטיה שותפות סביבה ובריאות פמיניזם הון שלטון דיור זכויות עובדים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות